VALMISTUKSENOHJAUS

Valmistuksenohjausjärjestelmä on tietokoneohjelma, joka ohjaa teollisuusyrityksen tuotantoa tehdastasolla. Se tunnetaan myös englanninkielisellä lyhenteellään MES, joka tulee sanoista Manufacturing Execution System.

Valmistuksenohjausjärjestelmä toimii linkkinä erilaisten suunnittelujärjestelmien (ERP ja CAD) ja tuotannon automaatiojärjestelmien ja koneiden välillä, ja sen tehtävät voidaan jakaa seuraaviin neljään ryhmään:
  • tuotannon ohjaus
  • huollon automatisointi
  • laadunvalvonta
  • varastojen valvonta
R&D Networkin jäsenistä valmistuksenohjausjärjestelmiä toimittaa Production Software.