TUOTTEISTAMINEN

Tuotteistaminen on suunnitteluvaihe, jossa olemassa olevat suunnitelmat laitetaan tuotantoon.
Tuotteistamiseen vaikuttavat tekijät on valmistusmääriin suhteutat valmistustekniikat. Esim; ruiskuvalumuotti soveltuu hyvin suurien kappalemäärien valmistukseen, ja cnc-kone muutamasta kappaleesta aina muutamaan sataan, tai jopa tuhanteen asti.
Tuotteistamiseen kuuluu olennaisesti oman visuaalisen ilmeen lisäksi myös pakkaukset ja niiden visualisointi. Tuotteistaminen voi käsittää yhtä osaa kokonaisuudesta, tai koko kokonaisuutta, mikä voi olla vaikka tehdas laitos, mikä koostuu useista koneista ja laitteista. Myös palvelut voidaan tuotteistaa. Järkevällä tuotteistamisella säästetään kustannuksia laadusta tinkimättä ympäristö asiat huomioon ottaen.

R&D Networkin jäsenistä tuotteistamista suorittaa Design Heino Jukarainen.