ASIAKASPALVELUKOULUTUKSET

Asiakasosaaminen on noussut erittäin tärkeäksi taidoksi toimialasta ja työtehtävästä riippumatta. Asiakaskunta on viimevuosina laajentunut käsittämään loppuasiakkaiden lisäksi myös kaikki muut hankintaketjun toimijat sekä yhteistyökumppanit. Asiakkaiden odotuksien tunteminen, asiakkaiden kokema arvo, asiakaspalautteen käsittely, palvelutaito ja palvelun tuotteistaminen ovat yhä useamman yrityksen kehittämistarvelistalla.

SmartUp Oy suunnittelee ja toteuttaa yrityksesi kulloiseenkin tilanteeseen optimaalisen koulutuskokonaisuuden.